Om Ellegaard Entreprise A/S

Ellegaard Entreprise blev startet i 1973 af Bent Ellegaard, der gerne ville prøve kræfter med livet som selvstændig.

I de første år beskæftigede Ellegaard Entreprise sig primært med tømrer- og snedkerarbejde i forbindelse med nybyggeri og reparationer af parcelhuse.

Haller og udvidelse

I starten af 1980’erne begyndte Ellegaard Entreprise  at opføre haller til industri og landbrug, og i løbet af 1980’erne og 1990’erne udvidede virksomheden stille og roligt – først med støbearbejde og siden også med projektering og håndtering af myndighedsbehandling. 

Fra start til slut

I dag beskæftiger Ellegaard Entreprise ca. 15 medarbejdere og fungerer primært som Totalentreprenør. Dog udfører vi også opgaver som hoved- og fagentreprenør. I langt de fleste af vores projekter styrer vi byggeprocessen fra start til slut for vores kunder. Dette gælder fra de første streger, til det færdige byggeri.

Generationsskifte

I 2001 ansatte Ellegaard Entreprise A/S, Kristian Schmidt, som et led i et generationsskifte i Ellegaard Entreprise, i forbindelse med Bent Ellegaards pensionering. Kristian Schmidt har over en årerække overtaget virksomheden og er i dag ejer af Ellegaard Entreprise A/S.